• Adres
 • Efeler / AYDIN / TÜRKİYE
 • akbim@akbim.com.tr
 • 0256 214 4698
 • Hafta İçi - 09:00 - 18:00
 • Pazar Kapalı

2023 E-belge geçiş zorunluluk şartları 2024'te aynen devam ediyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Belgeye geçiş şartlarında değişiklikleri gözeten tebliğ ile e-fatura ve e-arşive geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitleri düşürülmüştü.

e-Belge zorunlu kullanım kapsamı genişletildi

GİB'in tebliğinde yer alan son güncelleme ile, 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-fatura geçiş zorunluluğu bulunuyor.

Bildiğiniz üzere, aynı gün içinde vergi mükellefi olanlara düzenlenen faturaların toplam tutarının vergi dahil 5 bin TL’yi geçmesi, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen faturaların toplam tutarının 30 bin TL’yi geçmesi durumunda e-arşiv fatura kesilmesi şartı vardı; yeni düzenleme ile bu uygulamada da değişikliğe gidildi.

e-Fatura ve e-arşiv uygulamalarına geçiş ile ilgili tebliğe göre, aynı gün içerisinde vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen toplam fatura tutarı 5 bin TL’ye indirilirken, vergi mükellefi olanlar için ise bu tutar, GİB tarafından belirlenen fatura kesme sınırına eşitlendi. Bu sınır her yıl güncellenmekle birlikte, 2023 yılı için 4.400 TL’dir.

Brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura sistemine geçecek işletmeler için başlangıç tarihi 01 Temmuz 2023, aynı firmaların e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2024 olarak kararlaştırıldı.

e-Ticaret yapanlara e-faturaya geçiş zorunluluğu

Aynı zamanda e-ticaret yapanlar için de e-faturaya zorunlu geçiş şartları değişiyor. e-Fatura kullanıcılarının kapsamı genişletiliyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle,

 • e-Ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlara,
 • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden;
  a. 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL,
  b. 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar 1 Temmuz 2023 yılında,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-faturaya geçiş zorunluluğu getirileceği öngörüldü.

e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu ise 2022 ve müteakip hesap dönemlerine ait ciro haddinin 25 milyon TL'den 10 milyon TL’ye indirildi.

Sizlere tavsiyemiz, ciro limitlerinin düşürülmesinden kaynaklı e-fatura geçişlerinde yaşanabilecek yoğunluğa yakalanmadan bir an önce bu sistemlere geçmenizdir.